09122683054 - 02634800700

ویژگی های سنگ ماه فروردین(الماس)

ویژگی های سنگ الماس نام سنگ الماس از کلمه یونانی “آداماس” به معنای تغییر ناپذیر (فناناپذیر)گرفته شده است.

ویژگی های سنگ ماه فروردین(الماس)

ویژگی های سنگ الماس

نام سنگ الماس از کلمه یونانی “آداماس” به معنای تغییر ناپذیر (فناناپذیر)گرفته شده است.سنگ الماس از کربن خالص تشکیل شده و کریستالی بی رنگ است،اما گاهی به رنگ های قهوه ای،سفید مایل به آبی،نارنجی روشن،زیتونی و حتی سیاه دیده میشود.

ادامه در:

میم سین گالری/آموزش/سنگ شناسی


ارسال کننده :
تعداد بازدید : 2126 مرتبه
تاریخ انتشار: 1397/03/21