09128855332 - 02634725057 page insta:Persesgold

فراموشی رمز عبور

درصورت فراموشی رمز عبور کاربری خود ، پس از وارد شدن به سایت پرســس گزینه ورود در بالای صفحه سایت را انتخاب نمایید . فهرست زیر نمایان میشود.

گزینه  رمزعبور خود رافراموش کرده اید؟  را انتخاب کنید . صفحه ای نماش داده میشود با تیتر فراموشی رمز عبور، حال برای تغییر رمز،  نام کاربردی  خود را وارد نمایید  و کد امنیتی ظاهرشده در صفحه را وارد نمایید  و در نهایت گزینه ارسال انتخاب کنید.

 

 کد امنیتی :